רשתות בטיחות בחממות

רשתות בטיחות כאמצעי הגנה לבלימת נפילות אדם בחממות

תקנות הבטיחות בעבודה-עבודה בגובה, התשס“ז-2007 - מחייבות שימוש באמצעי מגן מתאים על פי דרישות הסעיף של "עבודה על גבי גגות תלולים ושבירים ."
החממות במגזר החקלאי, מחד - נמצאות תחת ההגדרה לסעיף זה, אולם מאידך - אינן מאפשרות פתרון מלא וישים של קווי חיים כפי שנדרשים (לדוגמא) על גבי גגות קשיחים (של מבנים).
לעניין זה הוקם צוות רב משתתפים אשר כולל את נציגי אגף הפיקוח על העבודה, יצרני החממות, נציגי החקלאים וארגוני המגדלים, אנשי בטיחות, מהנדסים ואנשי חברות שונות המספקות אמצעי מיגון שונים לעבודה בגובה. צוות זה שקד והביא מספר פתרונות שונים אשר לוקחים בחשבון שורה של מאפיינים ויחוד של סוגי חממות שונות, תוך התאמת הפתרון המוצע לכל סוג של חממה וחממה. כיום המגמה המסתמנת היא להביא "סל" של 5 פתרונות אשר יותאמו לכל מקרה ומקרה, תוך הקפדה על כל סעיפי התקנות כפי שנדרש.


רשתות בטיחות לבלימת נפילות אדם מבית חברת Safetynet, מותקנות על גבי חממות ליצירת סביבת עבודה בטיחותית עבור העובדים בעת החלפת כיסויי חממות. בעת החלפת כיסוי חממה קיים חשש כי העובד המבצע, ימעד ויפול. רשת בטיחות הרשת מותקנת בצורה אפקית מתחת לקונסטרוקציה של החממה ויוצרת מעין רצפה בטיחות שתבלום במקרה של נפילה. הרשת אינה יוצרת צל על גבי הגידולים ואינה פוגעת באופן צמיחתם.


 

 

כל הזכויות שמורות ©2019 חברת עזריאל ע.י סחר ושיווק בע"מ - פריסה ארצית - משרד ראשי: העגלה 60 א.ת אשקלון טל' 0722500979