עבודה בגובה ושמירה על בטיחות בגובה באמצעות רשת בטיחות לעבודה בגובה
לרשות העובד בגובה עומדים מספר דרכים לשמירת בטיחותו. תקנת העבודה בגובה מחייבת את העובד בגובה להשתמש באחת מדרכים אלו בעת עבודתו בגובה:

1. שימוש בגידור ומעקות – ע"י שימוש בגידור ומעקות תקניים נמנעת נפילת העובד (ובמידה לא מבוטלת גם נפילת ציוד ואביזרים אחרים) ממשטח העבודה עליו הוא עובד בגובה.
2. שימוש במערכות אבטחה לעבודה בגובה – באמצעות שימוש במערכות אבטחה (ובנוסף, מערכות עבודה), העובד מאובטח במשך כל זמן העבודה בגובה באמצעות מערכת מניעת נפילה או באמצעות מערכת בלימת נפילה.
3.שימוש ברשת בטיחות לעבודה בגובה.
מהי רשת בטיחות לעבודה בגובה?
רשת בטיחות הינה רשת שתפקידה לבלום נפילת עובד מגובה המותקנת בתוך מבנה או מיתקן, לפי העניין, מתחתיו או סביבו, אשר מעליה מתבצעת עבודה בגובה.
תפקידן של רשתות בטיחות הנו כפול.
ביכולתן להגן על העובד בגובה ולבלום את נפילתו (דומה לנפילת לוליין בקרקס המבצע פעלולים על הטרפז) וכן להגן על העובדים או העוברים ושבים שנעים מתחת לאזור הרשת מפני נפילת חפצים מלמעלה.
בד"כ אנו רגילים לראות רשתות הצללה המשתמשות להסתרת הפעילות המתבצעת ועל מנת למנוע פיזור אבק לסביבה. רשתות אלו חלשות מאוד ומאבדות מחוזקן ועמידותם מהר מאוד. רשתות אלו אינן מגינות על העובד בעת נפילה ואינן יכולות להגן בפני נפילת חפצים.
רשת ביטחון תקנית מסוגלת לשאת משקל של עד 2.4 טון למ"ר. עמידות הרשת משתנה בהתאם לעובי הגידים שמהם היא עשויה ולגודל הרשת. בנוסף, רשתות בטיחות עמידות בפני קרינת השמש (UV), כימיקלים שונים, חמצון, רוחות וכו'.
יעילות השימוש ברשת בטיחות לעבודה בגובה
הפתרון בדמות שימוש ברשת בטיחות לעבודה בגובה יעיל, הן מבחינת עמידותה בפני תנאי מזג האוויר ותנאי עבודה קשים והן מבחינת היכולת של הרשת להעניק פתרונות במצבים שונים ומורכבים הכוללים , הן הגנה על העובדים בגובה והן הגנה על העוברים בקרקע.
השימוש ברשת מגן מייתר את הצורך בשימוש במערכות אבטחה נוספות , אשר לעיתים מכבידות ומגבילות את חופש התנועה.
התקנת רשת בטיחות
בכדי להתקין את רשת הבטיחות באופן שיענה על כל דרישות הבטיחות ועל מנת שהרשת תמלא את יעודה ותגן בפני נפילה, יש צורך בתכנון מוקדם.
בשלב התכנון המוקדם יש לקחת מידות מדויקות של המקום שבו עתידה הרשת להיות מותקנת, יש לבצע חישובים באשר לתמיכות הנדרשות אשר נובעות מהעומס העלול להיווצר בעת נפילת עובד. לאחר מכן יש לבצע בדיקה של המרווחים והחיזוקים הנדרשים. לבסוף יש להתקין את הרשת ולהתאימה לגדלים כאמור.
בעת תכנון רשת הביטחון והתמיכה יש לקחת בחשבון, בין השאר, את האלמנטים הבאים: עומס הרוח, העומס העתיד להיות מופעל על הרשת, משקל עצמי של הרשת.
התקינה הנדרשת מרשת הבטיחות
התקינה הנדרשת הנה בהתאם לתקן האירופי EN1263 המגדיר רשת מגן כך: 
רשת הנתמכת בחבל תמיכה או אלמנטים נוספים של תמיכה, או שילוב של שניהם לתפיסת אנשים במקרה של נפילה מגובה. התקן דן בסוג הרשת, בטיבה והחומרים ממנו היא עשויה וכן בנושאים נוספים הקשורים אמצעי התמיכה, החבלים חוזקה ויציבותה.