רשתות בטיחות להגנה מפני נפילה מגובה
רשתות הבטיחות מיועדות לספק מענה בטוח ויעיל למניעת סיכוני נפילות מגובה בתחומי העבודה ובחיי היומיום. יש לבחור אותן ולהרכיבן עפ"י תקנים רלוונטיים ולהקפיד של שלימותן ותחזוקתן.

מאת יוסי פוירשטיין העובד בחברת SafetyNet המייבאת והמתקינה רשתות בטיחות
פורסמה בעיתון המוסד לבטיחות וגהות-פברואר-מרץ 2009

לפני מספר חודשים אירעה באזור המרכז תאונה של נפילה מגובה, כאשר עובד שעסק בהתקנת קירות מסך בחזית מבנה רב קומות קיפח את חייו. העובד ביצע את ההתקנה מתוך מישטח עבודה של פיגום, אשר לא היה מגודר מהצד הפונה למבנה, בניגוד לדרישת החוק. העובד נפל במרווח שבין הפיגום לחזית המבנה, מגובה 72 מטרים, ונהרג במקום.
מקרה אחר שהתרחש לא מכבר באחד מאתרי הבנייה בארץ. במהלך עבודות מעל פיגומים באחת מהמקומות העליונות של בניין, איבד אחד העובדים את שיווי משקלו, מסיבה שאינה ברורה, צנח אל הקרקע ובעורפו ננעץ מוט ברזל. העובד פונה לטיפול בבית חולים. במקרה זה נשאר העובד בחיים, שלא כמו במקרים רבים אחרים שבהם מסתיימות הנפילות במוות.
תאונות העבודה כתוצאה מנפילה מגובה מהוות בשנים האחרונות כ-12% מסה"כ תאונות העבודה במדינת ישראל. בין השנים 1997-2007 נהרגו 285 אנשים כתוצאה מנפילות מגובה.

בנוסף מתרחשות בכל שנה בממוצע כ-8000 תאונות נפילה מגובה שאינן מסתיימות במוות-למרבה המזל-כתוצאה מהנפילה.
קבלני הבניין מודעים כיום לסיכונים שבעבודה בגובה ויודעים שהם חייבים לנקוט בכל האמצעים על מנת למזער את האפשרויות להתרחשות תאונות של נפילה, ע"י מניעת נפילה של העובדים, והן למניעת נפילת חפצים מגובה-המסכנים את העוברים מתחת לאזור העבודה.

הגרף הבא מציג את מספר ההרוגים בעשור האחרון כתוצאה מנפילה מגובה:

דרישה חוקית:

בתקנות בטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז 2007 קיימות, בן השאר, הגדרות ל"עבודה בגובה" ול"רשת בטיחות":

1."הגדרות"
    "עבודה בגובה"-כל עבודה, לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול לעומק העולה על שני מטרים, ולרבות עבודה כאמור-
(1) המתבצעת מעל משטח עבודה בלא גידור או מעקה תקני;
(2) המצריכה הטיית גוף אדם ביותר מ-45 מעלות מעבר לגדר או למעקה של משטח העבודה או מדרכת המעבר, לפי נענין;
(3)המתבצעת בתוך בימה מתרוממת ניידת,סל להרמת אדם או פיגום ממוכן;"

"רשת בטיחות"-רשת שתפקידה לבלום נפילת עובד מגובה המותקנת בתוך מבנה או מיתקן, מתחתיו או סביבו,אשר מעליה מתבצעת עבודה בגובה," וגם-בפקודת הבטיחות בעבודה, [נוסח חדש], תש"ל-1970. בתקנה 50 קיימת דרישה להתקנת אמצעי הגנה מפני נפילה: "הגנה מפני נפילה 50" היה אדם צריך לעבוד במקום שממנו הוא עלול ליפול יותר משני מטרים, ואין המקום מאפשר אחיזת רגל בטוחה, ולפי הצורך-אחיזת יד בטוחה, יותקנו-ככל שהדבר מעשי במידה סבירה-אמצעים לבטיחותו על ידי גידור או באופן אחר"

אמצעים שונים להגנה מפני נפילה
ברמה העקרונית, ניצן לציין 3 אמצעים עיקריים הנדרשים להגנה מפני נפילה בעת עבודה בגובה:
1.גידור ומעקות-תוחמים אזור הפעילות של העובד וגם מונעים במידה מסוימת נפילת ציוד וחפצים בתחום מישטח העבודה בגובה.
2.מערכת מיקום ותמיכה-מערכת ציוד מגן אישי ("צמא") המונעת חריגה של גוף העובד מאזור העבודה הבטוח ע"י אמצעי קשירה המחוברים לרתמה על גוף העובד ונקודות עיגון יציבות במבנה. השימוש במערכת מאפשר לעובד, בנוסף למניעת אפשרות לנפילה מגובה, גם שימוש חופשי בשתי ידיו.
3. מערכת בלימת נפילה-מערכת צמ"א אשר באמצעותה העובד מאובטח מפני נחיתה על הקרקע-ע"י אמצעי קשירה ייעודי המחובר לרתמת גוף מלאה, המחוברת לנקודת עיגון או לקו עיגון. המערכת מאפשרת מניעת חבטה על הקרקע ע"י בלימה מבעוד מועד. מערכת בלימת נפילה משולבת, בד"כ עם מערכת לספיגת אנרגיית הנפילה, להקלה על העובד הרתום למערכת.
עפ"י תקנה 8 של תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007 (א)(2)-נדרשת, כתנאי להעסקת העובד בגובה:"רשת מגן המתאימה לאופי העבודה הנדרשת עפ"י תכנון, הנחיה והשגחה של מהנדס אזרחי רשום ורשוי"(עפ"י חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח 1958). רשת מגן (רשת הבטיחות) עשויה להיות תחליף לצמ"א שנדרש בסעיף (א)(1) של תקנה זו. לאמיתו של דבר, הרשת משלימה ומשפרת המיגון המוענק לעובד ולסביבה ע"י האמצעים שנזכרו קודם.
רשתות הבטיחות
רשתות הבטיחות הן אמצעי חדיש, בהשוואה לגידורים, מעקות ומערכות צמ"א למיניהן, המוכר פחות לעוסקים בתחום העבודה בגובה. רב הרשתות המשמשות בבניינים הן רשתות הצללה המשמשות להסתרת הפעילות הנעשית סביב המבנה ולמניעת פיזור אבק לסביבה.
רשתות כאלה חלשות מאוד, מאבדות מהר את עמידותן ואינן מגינות על העובדים מפני תאונות נפילה, וגם לא מפני נפילת חפצים כבדים מגובה.
רשת בטיחות– היא רשת עשויה, לדוגמא, מחבלי פוליאתילן הקשורים ביניהם בקשרים מיוחדים אשר יוצרים תאי רשת בגדלים הרצויים, המתאימים למניעת מעבר חפצים דרכם, והיא בעלת יכולת עמידה גבוהה מאוד לקריעה. רשת בטיחות מסוגלת לשאת עד 2.4 טון למ"ר. עמידות הרשתות מתשנה בהתם לעובי החבלים שמהם היא עשויה ולגודל תאי הרשת. רשתות בטיחות עמידות בפני תאי מזג האויר שונים, המתאימים למציאות בישראל: עמידות בפני קרינת UV,חמצון, עומסי רוחות, אש (טמפרטורת התלקחות של חומרי הרשת קרובה ל-350c). בנוסף הרשת עמידה בפני כימיקלים רבים פרט לקסילן. הרשתות עמידות לאורך זמן ממושך וניתנות לשימוש רב פעמי.
בגלל חוסר מודעות של העוסקים בעבודות בגובה לקיומן של הרשתות ולתכונןתיהן-לא נעשה בהן שימוש במקומות רבים שבהם יכולות הרשתות למנוע אירועי בטיחות: בנוסף לעמידות בתנאי עבודה קשים, כנ"ל להתקנת רשת בטיחות יש יתרונות נוספים על פני אמצעים אחרים. לדוגמא:רשת בטיחות איננה מגבילה את חופש התנועה-בהשוואה למערכת צמ"א לעבודה בגובה, המגבילה את חופש התנועה,אשר נישאת על גוף העובד ועלולה גם להכביד עליו.
השימוש ברשתות בטיחות במסגרות של עבודה
רשתות הבטיחות באתרי הבנייה מיועדות ל-2 שימושים עיקריים:
– הגנה מפני נפילה של אנשים מגובה (מניעת הפגעות מנפילה);
– הגנה מפני נפילת חפצים מגובה על הנמצאים מתחת לאזורי העבודה באתר הבנייה או מחוץ לאתר (סכנה לציבור הרחב).
לכל שימוש קיימת רשת שונה, המורכבת באתר בצורה שונה,באופן המאפשר מילוי הייעוד בצורה היעילה ביותר.
אופן ההרכבה של רשתות הבטיחות משתנה בהתאם למקום העבודה ועפ"י הצרכים שעבורם מותקנת הרשת. לדוגמא:כאשר יש חשש לנפילת חפצים אל מחוץ לתחומי אתר הבנייה מותקנות בבניינים רבים במדינות שונות בעולם רשתות אנכיות מסביב לכל שטח הבניין. בכך נמנעת כל אפשרות לנפילת חפץ כלשהו אל מחוץ לתחומי הבניין. בנוסך לרשת העוטפת את הבניין מותקנת בכל אזור עבודה רשתות בטיחות אופקיות, על מנת למנוע נפילת אנשים וחפצים לקרקע. כאשר השימוש ברשתות אלה באתר בנייה נעשה בדר"כ נכונה-האפשות שאדם ייפול מגובה לקרקע או שחפץ ייפול על אדם מבוטלת לחלוטין, ובכך מסולקים כל סיכוני הנפילה הכרוכים בעבודה בגובה.
כדי להתקין רשת בטיחות באופן שיענה על כל דרישות הבטיחות במהלך ההתקנה, ועל מנת שהרשת אכן תהיה יעילה בהגנה מפני נפילה, יש צורך בתכנון מוקדם. 
ראשית לוקחים מידות מדויקות של המקום שבו מתכוונים להתקין את הרשת. לאחר מכן מחשבים באיזה מרווחים יש להתקין את התמיכות, בהתאם לעומס הגוף הצפוי לנפילה ויכולת אחיזת התמיכות במקומן. לאחר שמתקני התמיכה מוכנים יש לבצע מדידות מדויקות של המרווחים ןהחיזוקים, שבהמשך הרשת נחתכת בהתאם למידות הדרושות. החיתוך מתבצע באצעות מלחם כדי למנוע כל אפשרות לפרימה של הרשת. דרך השוליים האורכיים של הרשת משחילים כבל פלדה או כבל פוליאסטר ופוליאתילן (לדוגמא כבל סנפלינג בעובי מתאים לעומס הצפוי), מותחים את הרשת על הכבלים ולבסוף מחברים טת הרשת למתקני התמיכה. עם סיום ההתקנה נבדקת הרשת לכל אורכה ורחבה על מנת לוודא שאין בה חלקים שנותרו פתוחים או רפויים ושלא נותרו אזורים שלא חוזקו ע"י חבלים. הרשתות מיועדות, כאמור לשימוש רב פעמי,פרט למקרה של נפילת אדם או חפץ במשקל מסוים ומעלה, עפ"י המפרט של הרשת. אז יש צורך לבחון את כשירות הרשת לפני המשך השימוש בה.
ניתן להתקין רשתות במספר שכבות כדי לפתור מספר בעיות בטיחות בבת אחת. לדוגמא-התקנה תלת שכבתית המורכבת מרשת בטיחות ראשית (עמידה בעומסים),רשת משנית דקה וצפופנ המונעת נפילות חפצים קטנים ובד תרמי המגן על הרשתות מקרינה ומונע פיזות חול אבק וחלקיקים זעירים
המצב בארץ ודרישות תקנים
בישראל, בהשוואה למצב באירופה, אנו נמצאים עדיין במצב של חוסר ידע מספיק בנושא רשתות בטיחות וחוסר תקנים בנושא. כיום פועלים מי שפועלים בתחום הרשתות עפ"י תקן אירופאי BS EN 1263-1:2002  אשר עוסק בנושא רשתות הבטיחות בפירוט רב. הגדרת רשת בטיחות עפ"י התקן, היא: רשת הנתמכת בחבל תמיכה, או שילוב של שניהם לתפיסת אנשים במקרה של נפילה מגובה.
התקן מתייחס בעיקר ל-4 סוגי התקנה ושימושים עיקריים של רשתות:
-רשת המחוזקת בחבל מסוג כלשהו המושחל בתוך המעויינים החיצוניים שלה;
-רשת המחוברת למתקן תמיכה לשימוש אופקי;
-רשת נמחוברת למיתקן תמיכה או בחיזוק(לדוגמא ע"י מוט ברזל או עץ ולא ע"י חבל המושחל בקצוות)לשימוש אנכי.
-רשת המחוברת למיתקן תמיכה כשהיא פרוסה ותלויה מלמעלה וסגורה בחלקה התחתון בצורה מעוגלת, על מנת לתפוס ולהכיל חפצים או אנשים נופלים (תלוי באזור שבו מותקנת הרשת בצורה אנכית למניעת נפילת חפצים).

כל 4 הסוגים שבהם דן התקן יכולים לשמש להגנה מפני נפילת אנשים ומפני נפילת חפצים כאחת, תלוי באזור שבו הרשת מותקנת, בצורת ההתקנה והתכנון המוקדם (לדוגמא להגנה מפני נפילת אנשים, חפצים או שניהם).
התקן דן בגופי הרשתות: כיצד הן בנויות ומאיזה חומרים;איזה בדיקות יש לבצע לכל רשת על מנת לוודא שאכן תומכת במשקל המירבי בו היא נועדה לתמוך; כיצד יש להתקין את הרשתות השונות לפי 4 השימושים העיקריים המצויינים למעלה.
בנוסף דן התקן במספר רב של גורמים הקשורים לרשת, ביניהם החבלים התומכים ברשתות הבטיחות. קיים בו פירוט לגבי סוגי החבלים השונים, חוזקם ועמידותם במשקל המירבי שבו הם אמורים לתמוך וסוגי הקשירות השונות על מנת ליעל את עמידותם.
התקן מוסיף ומפרטבעניין היתרונות השונים של הרשת בהתחשבות בגורמים רבים:תנאי מזג האויר השונים וכו.
בן ההסברים השונים לגבי הבדיקות שיש לבצע נמצא הסבר מפורט על בדיקה דינאמית של עמידות הרשת בפני נפילה לתוכה: בדיקה המדמה נפילת אדם או חפץ כבד-באמצעות גדור ברזל במשקל הקרוב ל-100 ק"ג, שיש להפילו על הרשת מגבהים שונים.

שימושים נוספים ברשתות בטיחות
בשנים האחרונות החלה מגמה נוספת של שימוש ברשתות בטיחות לנושאי בטיחות בבית. הכוונה היא להתקנת רשתות בטיחות להגנה מפני נפילות ילדים ואנשים מחלונות ומרפסות בבתים פרטיים.
השימושים העיקריים ברשתות בטיחות בבתים פרטיים הם בחלונות ובמרפסות וגם בסגירת חללים שונים (לדוגמא פיר פנימי במבנים רבי קומות). רשת הבטיחות מיועדת להתקנה אנכית בבתים, למניעת נפילה מחלונות וממרפסות, קלה ודקה יותר בהשוואה לרשתות המשמשות באתרי בנייה. רשת בטיחות לבתים מיועדת לשאת עומס עד 500 ק"ג למ"ר גם היא עשויה מפוליאתילן ומורכבת באותה צורה שבה מרכיבים רשתות אנכיות לאתרים. ב-5 שנים האחרונות הנושא נכנס לתודעה של הציבור הרחב. לרשתות יתרונות מסויימים על פני סורגים. לדוגמא: ניתן לחתוך את הרשתות בקלות במקרה של שריפה (ומכאן הרשת אינה מהווה תחליף לסורגים להכנה מפני פריצות).
לרשתות בטיחות ישנם שימושים נוספים לדוגמא:
-גידור מגרשי ספורט, למניעת פיזור כדורים מסוגים שונים אל מחוץ לשטח המגרש (מגרשי הספורט בארץ בנויים במקרים רבים סמוך לגבישים ובריחה של כדור אל כביש יכולה להיות מאוד מסוכנת)
-כיסוי בריכות שחייה כאשר אינן בשימוש. החוק דורש שכל בריכת שחייה תגודר או תכוסה למניעת נפילה לתוכה, במקרה של אי שימוש.
סיכום
רשתות הבטיחות יכולות לספק מענה בטוח ויעיל למניעת סיכוני נפילות מגובה בתחומי העבודה ובחיי היומיום. הרשתות הם אחד המוצרים היעילים ביותר להגנה על חיי אדם, ויש צורך מידי בהטמעה רחבה ומקיפה יותר של תקנות וחוקים בנושא.
יש לבחור את הרשתות המתאימות לייעודן, להרכיב אותן עפ"י התקנים הרלוונטיים ולהקפיד על שלימותן ועל תחזוקה נאותה.