תאונות הנגרמות כתוצאה מנפילות מגובה באתרי בנייה

רב התאונות באתרי הבניה, נגרמות בשל נפילות מגובה, כאשר העובד מתקרב לדופן מבנה חשוף וכתוצאה ממעידה או מטעות אנוש נוצרת נפילה. נפילות מגובה לפי נתוני 2013 מטעם המוסד לבטיחות וגהות בענף הבנייה 47% מכלל התאונות נגרמו מנפילת עובדים מגובה ו24% נגרמו כתוצאה ממכה מנפילה של עצם נע לקרקע שיכול לפגוע הן בעובדים והן בעוברי אורח העוברים בסביבת אתר בנייה.


בתחום הבנייה קיימים 2 סוגים של נפילות:
1. נפילת אנשים – נפילה של פועל או של שוהה באתר בנייה.
ניתן לסווג את נפילת האנשים לשני סוגים:
א. נפילת באותו מישור- נפילה של אנשים במישור העבודה בו הם שוהים. לדוגמה, עובד שנתקל בפח צבע שהיה בדרכו ועקב זה נופל.
ב. נפילה ממישור למישור – לדוגמה: עובד הנופל ממשטח של פיגום לקרקע.
2. נפילת חומרים (נוזליים ומוצקים) ומכשירים על אנשים או על רכוש הנמצא בסביבת האתר.
לדוגמה:
*מוט ברזל שנפל מקומה בבניין המצוי בבניה ופגע ברכב חונה ברחוב.
*מיץ בטון שנשפך באתר בניה ונפל על עובר אורח שעבר בסביבת האתר.

כיום קיימות מערכות הגנה שמטרתן להגן על עובדים, עוברי אורח ורכוש הנמצאים באתר בניה ובסביבתו. תפקידם למנוע ולבלום באופן מוחלט נפילה של אנשים ועצמים מגובה וכך מגנה על חיי אדם.
ניתן לסווגם לשני סוגים עיקריים:
א. אמצעי למניעת נפילה- אמצעים אלה מטרתם למנוע פגיעה בחיי אדם , כתוצאה מהתרחשות של נפילת עובד ו/או חומר על-ידי בלימה בטיחותית של הגוף הנופל. לדוגמה, הקמת מערכת גידור למשטחי עבודה בפיגומים, הקמת מערכת הגנה העשויה מרשת הבטיחות המותאמת לסוג חפץ שמטרתה למנוע את נפילתו. הקמת מערכת הגנה שמטרתה למנוע נפלות אדם.
ב. אמצעי לבלימת נפילה- אמצעים אלו נחשבים כבולמי נפילה ולכן יעשה בהם שימוש כאשר אין אפשרות להקים מערך גידור למשטחי עבודה או מדרכות מעבר בגובה. מטרתם למנוע מצב של נפילת אנשים. לדוגמה: רתמה לעובד שנמצא על גג, המחוברת לנקודת עיגון איתנה באמצעות חבל קשירה.

גורמי נפילה של אנשים מגובה לקרקע , מתחלקים לפי סוג העבודה והאמצעי שבשימוש. להלן מספר דוגמאות:
נפילות עובדים בעת ביצוע טיפוס או ירידה מסולם, נפילות עובדים בעת ביצוע עבודה על משטחי עבודה מוגבהים, נפילות עובדים בעת ביצוע עבודה על גגות טכניים, נפילות עובדים בעת ביצוע עבודות בקרבת חפירות ובורות, נפילה עוברי אורח או עובדים דרך פתחים ברצפה ובקירות מבנה.

חברת SafetyNet מייבאת ומתקינה מערכות ההגנה למניעת נפילת אנשים וחפצים מגובה, מערכת ההגנה מורכבת ממגוון רחב של רשתות בטיחות בהתאם לצורך.
רשתות בטיחות מוגדרות בחוק כאמצעי מגן המונע נפילות מגובה הן של אנשים והן של חפצים (מוצקים ונוזלים) ממישור למישור.
לדוגמא במקרה של נפילה הן של חפץ והן של אדם, הרשת מונעת באופן מוחלט נפילה ובכך מגנה הן על העובדים הנמצאים באתר בניה והן על עוברי אורח ולרכוש הנמצאים בסביבת האתר.
לצד הניסיון והידע הנצבר לאורך השנים, ומגוון הרשתות המיובאות על ידי חברת SafetyNet , מאפשרות לנו לספק מערכת הגנה למניעת נפילה המותאמת באופן מדויק לכל צורך. רשתות SafetyNet בעלות חוזק למניעת נפילות הן של בני אדם במשקלים שונים והן של חפצים מסוגים ומשקלים שונים, בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט וממונה הבטיחות.